Privacyverklaring

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Jeroen Luickx BV. Deze privacyverklaring bezorgt u meer informatie over hoe Jeroen Luickx BV uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt en welke rechten u kunt uitoefenen.

1. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is Jeroen Luickx BV.

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen per e-mail: info@jltechnics.be

 

2. Welke persoonsgegevens en doeleinden

Jeroen Luickx BV verzamelt en verwerkt verschillende categorieën van persoonsgegevens, zoals onder meer identificatie-en contactgegevens, financiële gegevens etc. Het gaat zowel om persoonsgegevens die rechtstreeks worden verstrekt, als persoonsgegevens die via een andere weg zijn bekomen. Daarnaast wordt voor de website gebruik gemaakt van cookies. Meer informatie hierover kunt u hier vinden.

Jeroen Luickx BV verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waaronder het beheer van de onderneming, het beheer van ons klanten- en leveranciersbestand, de goede uitvoering van de overeenkomst etc.

 

3. Waarom en hoe worden persoonsgegevens verwerkt

De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op basis van verschillende verwerkingsgronden, nl.:

  • In het kader van de uitvoering van een overeenkomst;
  • Om wettelijke verplichtingen na te komen;
  • Omdat er sprake is van een gerechtvaardigd belang;
  • Op basis van toestemming.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (‘AVG’) en in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Uw persoonsgegevens worden zo lang bijgehouden als vereist om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen, om onze overeenkomst op een correcte manier uit te voeren of omdat er sprake is van een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens bij te houden.

 

4. Rechten

U hebt volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

  • Recht van inzage in uw persoonsgegevens;
  • Recht van verbetering of wijziging van uw persoonsgegevens;
  • Recht van gegevenswissing;
  • Recht van gegevensoverdracht;
  • Recht van beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • U kunt ook een bezwaar formuleren tegen de verwerking van uw gegevens.

Daarnaast kunt u, indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, deze toestemming steeds intrekken.

Indien u één van deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u daarvoor een verzoek richten naar info@jltechnics.be. Uw verzoek moet vergezeld zijn van een document aan de hand waarvan u geïdentificeerd kunt worden (bijvoorbeeld de voorzijde van uw identiteitskaart).

Tot slot hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit over de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

5. Beveiliging

Jeroen Luickx BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en uw gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang.

 

6. Update

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Via deze website heeft u steeds toegang tot de meest actuele versie.